Wikia


Inleiding

Het betreft het restant van de in 1829 op het voormalige bastion bij de Haag(se)poort, het huidige Kalverbos, aangelegde gemeentelijke BEGRAAFPLAATS, die als zodanig tot 1874 in gebruik is geweest. De oorspronkelijk vier perken (één voor elke klasse) tellende begraafplaats bestaat momenteel nog uit vier negentiende-eeuwse graven en grafkelders, waarvan die van de in 1845 overleden Karl Wilhelm Naundorff, de vermeende Lodewijk XVII (Charles Louis de Bourbon) de bekendste is. De andere nog bestaande graven zijn de grafkelders van de familie Van Hangest Baron d'Yvoy (1836), van de familie Maas Geesteranus (1847) en het graf van C.A. de Neve uit 1866. De overige graven zijn gaandeweg geruimd nadat de begraafplaats in 1874 zijn functie verloor.

De begraafplaats maakt deel uit van het beschermde stadsgezicht van Delft.


Omschrijving

Ensemble van vier graven op het 1ste klasse gedeelte van de voormalige Algemene Begraafplaats.

Het graf van Naundorff bestaat uit een liggende hardstenen zerk en een op geprofileerde hardstenen plinten staand hekwerk van ijzer met goudkleurige Franse lelies op de gecanneleerde gietijzeren hoekbalusters. Zerk en hekwerk dateren van 1904 en vervingen in dat jaar de in vervallende geraakte oorspronkelijke grafonderdelen.

De overige graven zijn eveneens bedekt met liggende, rechthoekige zerken van hardsteen. Het betreft het graf van Maas Geesteranus met een zerk op een vier graven tellende grafkelder, de grafkelder van H.M.L.J. van Hangest Baron D'Yvoy en het graf van C.A. de Neve.


Waardering

Het restant van de begraafplaats is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde.

De begraafplaats heeft cultuurhistorische waarde vanwege de bijzondere ontwikkelingsgeschiedenis van de plek en vanwege de bijzondere historische betekenis van het graf van Naundorff.

De begraafplaats heeft stedenbouwkundige betekenis vanwege de bijzondere ligging in het Kalverbos, een overblijfsel van een bolwerk, en vanwege de visuele en functionele samenhang met de voormalige beheerderswoning.

Er is tevens sprake van ensemblewaarde vanwege de relatie met de eveneens in het Kalverbos staande watertoren en het bijbehorende pompgebouw met reinwaterkelder.


Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.