Wikia


Omschrijving

REMISEGEBOUW (1), onderdeel van het westelijk tramremise complex bestaande uit vijf sprongsgewijze in lengte toenemende tramstallingsruimten, elk voorzien van inrijbanen met rails, perrons ter weerszijden en kappen bestaande uit twee zadeldaken met kruispannen en met verhoogde lichtkappen in het midden. De kappen zijn voorzien van Polonceauspanten, met uitzondering van de eerste hal (aanzicht Bellamyplein), waar een zogenaamd Engels spant is geconstrueerd met vallende diagonalen. De lichtkappen zijn voorzien van draadglas. De architectonische vormgeving is aan de zijde van het Bellamyplein traditioneel bestaande uit bakstenen gevels met gesloten tuitgevels, grote houten panelen deuren die naar buiten openslaan en ter weerszijden ervan smalle verticale vensterassen.

Het kantoorgebouw is gesitueerd aan de linkerzijde van de remisehallen, achter een lagere hal met aaneengeschakelde sheddaken. De hoofdgevel is naar het Bellamyplein gekeerd met een sterk vooruitspringend middenrisaliet, de halfronde hoek geaccentueerd door een verhoging en bekroond door kantelen. De 3x2-deling van de ramen zijn met hardstenen boven- en onderdorpels afgezet, de stijlen met rode bakstenen geaccentueerd. De traverseerhal. Dit oost-west georiënteerde bouwdeel vormt met de laatste remisehal (nr.5), de beëindiging van het complex aan de westzijde. Het grenst aan de tuinen en achtererven aan de Ten Katestraat. De traverseerhal vormt de ruimte waarin de wagons in de richting van de remisehallen konden worden verplaatst. Dit gebeurde door middel van rolwagens, die de wagons verplaatsten van de ene naar de andere remisehal of naar één van de werkplaatsen aan de zuidzijde van de traverseerhal. In de entreehal was daarnaast een draaischijf geplaatst zodat de rijrichting van de wagons kon worden veranderd. Net als bij de remisehallen bestaat de dakconstructie van de traverseerhal uit een zadeldak, belegd met kruispannen, en is voorzien van een verhoogde lichtkap. Het dak wordt ondersteund door polonceauspanten die op muurdammen rusten. De gevelwand aan de noordzijde van de traverseerhal bestaat uit een aaneenschakeling van dubbele paneeldeuren met roedenverdeling, die vergelijkbaar zijn met de deuren aan de zijde van het Bellamyplein. Ook deze konden worden weggedraaid voor de toegang van rollend materiaal. In het midden wordt de reeks deuren onderbroken door een trappartij die de toegang verschaft tot het kantoorgedeelte op het dak van de remise. Aan de zuidzijde zijn vier werkplaatsen gelegen die ook voor wagons bereikbaar moesten zijn. Vandaar dat deze wand, naast een aantal getoogde vensters met een 2x2 indeling, tevens voorzien is van twee dubbele inrijdeuren. Deze worden afgewisseld door kleinere entreedeuren waarvan er verschillende dichtgemetseld zijn. Een houten trap met overloop maakt de kleine kantoorruimte in de kop van de hal alsmede de controlegang van de kantoorruimten op de remisehallen bereikbaar.

Waardering

De remisehallen met kantoorgebouw en traverseerhal zijn van algemeen belang vanwege architectuurhistorisch en typologisch waarde. Tevens van waarde vanwege hun historisch-functionele relatie tot de overige onderdelen van het complex.


Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.