Wikia


Omschrijving onderdeel 7: (bij Nieuwe Offemweg 1; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.7) DIENSTWONING (deel van het huidige hoofdgebouw) MET TUINMUUR behorende tot de buitenplaats Offem. Op het terrein van de voormalige moestuin met tuinmuur staat het huidige hoofdgebouw gevormd door een in oorsprong vroeg-19de-eeuwse (of laat-18de-eeuwse) stal annex koetshuis en een laat-19de-eeuwse dienstwoning, waartussen in ca.1952 een nieuwe tussenbouw is gezet. In 1999-2000 is het geheel gerenoveerd/gerestaureerd. Voor de bescherming van belang is de DIENSTWONING en de aansluitende TUINMUUR. De op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen dienstwoning in Engelse cottagestijl bestaat uit één bouwlaag en een kapverdieping onder een rieten wolfdak met bakstenen nokvorst; ter plaatse van de toegangs- en tuindeur in de langsgevels is de dakrand opgelicht en is een, met hout betimmerde verdieping geformeerd onder een steekkap die doorloopt tot aan de nok. Een (bouw)naad in het riet- en muurwerk geeft de scheiding aan tussen de cottage en de aanbouw uit ca.1952, deze laatste is voor de bescherming van ondergeschikt belang. De gevels zijn voorzien van roedenvensters met luiken geschilderd in zandlopermotief (rood/wit); in het dakschild van de zijgevels een dakkapel. In de noordwestgevel bevindt zich de toegangsdeur met bovenlicht met links daarvan venster; de kopse gevel heeft twee vensterassen met vierkante kruisvensters met roeden en luiken en daarboven een enkel en een gekoppeld roedenvenster. De zuidoostgevel aan de tuinzijde heeft links een groot driedelig roedenvenster en rechts een rechthoekig portaal waarin de tuindeur met bovenlicht en nog een driedelig roedenvenster. Aansluitende op de kopse gevel een laat-18de-eeuwse TUINMUUR van rode handvorm baksteen onder een rollaag. Een tweede toegang tot de voormalige moestuin is aan de noordoostzijde en wordt gevormd door een bakstenen muurtje en twee pijlers.

Waardering DIENSTWONING (deel van het huidige hoofdgebouw) MET TUINMUUR van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de architectonische vormgeving in Engelse cottagestijl; - vanwege de ensemblewaarde; - als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)