Wikia


Inleiding

De ASSCHUUR werd in 1844 gebouwd in Traditioneel-Ambachtelijke stijl door meester-timmerman A. Oudijk en is gelegen op de voormalige stadsveste tussen de inmiddels gesloopte Potterspoort en de Rotterdamse Poort. Het pand ligt langs de Turfsingel.

In de asschuur werd haardas verzameld dat als grondstof voor de bereiding van loog voor de glas- en zeepfabrieken grote waarde had. Na 1876 was het haardas waardeloos geworden aangezien de sodafabricage was toegenomen. Tevens was de kwaliteit van het haardas gedaald door het toenemende verbruik van steenkolen. In 1922 werd het pand verbouwd en werd de gemeentelijke reiningsdienst er gehuisvest. In het midden kwamen een aantal paardestallen, aan de uiteinden een bergplaats voor ontsmettingsrijtuigen en handkarren en een reparatieinrichting.

Thans (1999) is de Asschuur het onderkomen voor een jongerensociëteit. Tijdens een verbouwing in de jaren tachtig van de 20ste eeuw zijn een aantal ramen en deuren dichtgemetseld. Aan de achterzijde is een nieuwe uitbouw gerealiseerd.


Omschrijving

Het op rechthoekige grondslag in baksteen opgetrokken pand bestaat uit twee verdiepingen onder een met rode Hollandse pannen gedekt gebroken schilddak waarvan de nokrichting parallel loopt met het water; rondom houten daklijsten op klampen; uileborden aan de kopse kanten. De dikke wanden van de lange zijden zijn schuin gemetseld zodat ze richting dakkap taps toelopen. Aan beide zijgevels een reeks steunberen die licht risalerend tegen de gevels zijn gemetseld. Het pand heeft aan de straatzijde afgeschuinde hoeken. Alle gevelopeningen hebben getoogde strekken en gemetselde dorpels. De gevel aan de singelzijde (zuid) heeft twee deuren en twee dakkapellen. Vensters worden afgewisseld met een steunbeer. Aan beide langszijden een reeks zware muurankers die soms de volledige hoogte van de muur beslaan. Aan de westelijke kopse kant een dubbele inrijdeur en een dakkapel met deuren. De tweede dubbele inrijdeur is dichtgemetseld en van stuclaag voorzien.

Aan de oostelijke kopse kant zijn twee dubbele, getoogde deuren dichtgemetseld en van een nieuwe stuclaag voorzien. Ten westen van het pand een gemetselde muur die de grond langs de singel van de weg afschermd.

Het interieur is diverse keren grondig gewijzigd.


Waardering

De asschuur is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een asschuur die gezien haar verschillende functies bovendien in Gouda tamelijk bekend is.

De asschuur is van architectuurhistorisch belang als typologisch voorbeeld.

De asschuur is van stedebouwkundig belang als markant gebouw langs de singel aan de Vest.


Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)