Wikia


Omschrijving

De toegang tot de begraafplaats wordt gevormd door een smeedijzeren HEK met zilver gekleurde decoraties van gietijzer vervaardigd door firma L.J. Enthoven en Co te Den Haag en de Alphense smid Velthuijsen. Het hek bestaat uit twee draaibare vleugels met spijlen, waarvan de lange spijlen zijn bekroond door gestileerde leliemotieven (spijlpunten) en de korte door vlammetjes. De bovenrand van de hekken is concaaf gevormd.

De hekken zijn bevestigd tussen twee ijzeren pijlers met ornamenten. In de opengewerkte pijlers zijn gietijzeren ornamenten met een symbolische betekenis aangebracht: gekruiste fakkels met de vlam naar beneden (symbool van het gedoofde leven en wederopstanding), een slang die in zijn eigen staart bijt (oneindigheid), gekruiste zeisen (attribuut van de dood als grote maaier), een gevleugelde zandloper (vergankelijkheid) en bovenop de pijlers een doodshoofd op gekruiste beenderen (ijdelheid, kortstondigheid van het leven). Aan weerszijden van de hekpijlers staat een vast spijlenhek, net als de pijlers staande op een gemetselde voet, die de ruimte tussen het lijkenhuisje enerzijds en het baarhuisje anderzijds afsluit.


Waardering

Het hek is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde wegens de grafsymboliek.

Het hek is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde en wel de rijke detaillering.

In stedenbouwkundig opzicht is het hek van belang als markering van de toegang tot de begraafplaats en vanwege de functionele en ruimtelijke samenhang met de aanleg, beplanting, baarhuisje en lijkenhuisje.

Het hek is zeer gaaf.


Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.