Wikia


Omschrijving

De OPEN GESCHUTOPSTELLING A59 (25x) ligt naast de Sonderkonstruktion aan de noordkant. Deze in beton uitgevoerde ronde geschutopstelling is nog maar gedeeltelijk aanwezig.


Waardering

De open geschutopstelling is van algemeen cultuurhistorisch belang:

- als representatief restant van de Atlantikwall die de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog langs de Nederlandse kust heeft laten aanleggen.

De geschutopstelling is van architectuurhistorisch belang:

- als representatief voorbeeld van Duitse bunkerbouw in beton uit de Tweede Wereldoorlog.

De geschutopstelling isvan algemeen belang:

- vanwege de redelijke mate van gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.

De ensemblewaarden van de geschutopstelling bestaan uit:

- de ruimtelijke en functionele samenhang van de complexonderdelen onderling zowel als met de restanten van de kustbatterij Katwijk A 1 t/m 109, onderdeel van de Duitse Atlantikwall in het Nederlandse kustgebied;

- de beeldbepalende situering in het duingebied van Katwijk.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)