Wikia


Omschrijving

In baksteen opgetrokken GARAGE A56 (25w) bestaande uit een rechthoekige ruimte met tongewelf. De voorgevel (west) volgt de gebogen vorm van het duin en heeft een strek boven de opening. De garage bevindt zich ten westen van het fietspad en ten oosten van de bergplaats A55.


Waardering

De garage is van algemeen cultuurhistorisch belang:

- als representatief restant van de Atlantikwall die de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog langs de Nederlandse kust heeft laten aanleggen.

De garage is van architectuurhistorisch belang:

- als representatief voorbeeld van Duitse bunkerbouw in baksteen uit de Tweede Wereldoorlog.

De garage is van algemeen belang:

- vanwege de redelijke mate van gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.

De ensemblewaarden van de garage bestaan uit:

- de ruimtelijke en functionele samenhang van decomplexonderdelen onderling zowel als met de restanten van de kustbatterij Katwijk A 1 t/m 109, onderdeel van de Duitse Atlantikwall in het Nederl andse kustgebied;

- de beeldbepalende situering in het duingebied van Katwijk.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)