Wikia


Inleiding


In 1900 naar ontwerp van de Leidsche gemeentearchitect J.W. Schaap in ambachtelijk-traditionele bouwtrant uitgevoerd POMPGEBOUW ten behoeve van het door de Leidsche Drinkwatermij gestichte duinwaterwinningcomplex.


Omschrijving

Eénlaags pompgebouw op rechthoekige plattegrond onder samengesteld dak, bestaande uit twee sheddaken, twee platte daken en een schilddak. De dakschilden zijn gedekt met zwarte kruispannen. Houten gootlijst op klossen. De in baksteen opgetrokken gevels worden vertikaal geleed door lisenen en zijn voorzien van een gedeeltelijk in rode baksteen uitgevoerde siermetselrand (met muizetand) onder de goot.

Rondboogvormige achtruitsvensters onder rondboog, met in rode baksteen uitgevoerde aanzet- en sluitstenen. Vensters voorzien van ijzeren roeden en hardstenen waterdorpels. Opgeklampte houten deuren met meerruitsbovenlicht.

Voorgevel (noord): links (onder gedeelte met sheddak) midden een venster. Rechts daarnaast (onder plat dak) deur met halfrond vierruitsbovenlicht onder rondboog. Rechts daarnaast een risalerend gedeelte (onder schilddak) met in het midden een dubbele deur met segmentboogvormig vierruitsbovenlicht onder segmentboog. Rechts daarvan (onder plat dak) een gevel met een venster in het midden.

Zijgevel (west): drie vensterassen, bestaande uit drie halve vijfruitsradvensters onder rondboog. Het schilddak wordt aan deze kant doorbroken door een rechthoekig bakstenen volume onder een uitkragende betonnen plaat. Links van dit volume een bakstenen schoorsteen.

Achter gevel (zuid): Van links naar rechts zes vensterassen bestaande uit een venster, een deur onder hardstenen latei met daarboven een halfrond tweeruitsvenster onder rondboog, een dichtgemetselde vensteropeninig met een vierkant ijzeren rooster in het midden, een zesruitsvenster en twee vensters.

Zijgevel (oost): drie vensteropeningen, waarvan de middelste is dichtgemetseld. De top en de uiteinden van de sheddaken zijn afgedekt met natuurstenen dekplaten.


Interieur: bevat nog een aantal waardevolle machines , waaronder een dieselmotor met generator, een vacuümpompje en een horizontale waaierpomp. De dakconstructie wordt met trekstangen bijeengehouden.


Waardering


Het pompgebouw van het duinwaterwinningcomplex van de voormalige Leidsche Duinwaterleidingmij is van algemeen belang wegens bouwhistorische en typologische waarde vanwege de gaafheid in hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik van zowel het in- als het exterieur en vanwege de nog aanwezige machines.

Het pompgebouw heeft voorts ensemblewaarde als historisch-functioneel en beeldondersteunend onderdeel van het complex.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.