Wikia


Doopsgezinde Kerk. Bakstenen bouwwerk op ongeveer vierkante plattegrond met tentdak blijkens een stichtingssteen uit 1711. In de eenvoudige slechts door geprofileerd bakstenen waterlijsten versierde muren rondbogige vensters. Inwendig een houten gewelf. Zesarmige, koperen kaarsenkroon. XVIII.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.