Wikia


De Ned.Herv.Kerk heeft een eenbeukig schip (XV) met spitsboogvensters tussen de steunberen. Portaal aan de zuidzijde; het koor is verdwenen en een nieuwe consistoriekamer is aangebouwd. Inwendig: zuilen in noordmuur met Brabantse koolbladkapitelen zijn overblijfselen van een zijbeuk uit plm 1500. 17e eeuwse kuip van preekstoel. Op de orgelgalerij het vroeg 18e eeuwse orgel uit de Herv. Kerk te Heerlen. De toren van twee geledingen en met steunberen op de hoeken dateert uit omstreeks 1400 en is gedeeltelijk verzonken. De gewolfde benedenruimte is bij de kerkruimte getrokken; de spaarvelden die er het muurwerk verlevendigen gedeeltelijk onder de vloer verzonken. Eenklaviers orgel, eind 17e eeuw gemaakt door een onbekende orgelmaker. In 1951 gerestaureerd waarbij al het pijpwerk werd vervangen. Klokkenstoel met klok van Johannes Burgerhuys, 1662, diam. 98 cm. Mechanisch torenuurwerk, elektrische opwinding, is buiten gebruik gesteld.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.