Wikia


Naar ontwerp van H. Copijn ten behoeve van het Snouck van Loosenpark gerealiseerde parkaanleg, waarbij het oostelijk deel in overwegend geometrische vormen is ingericht met een cirkelvormig plantsoen, in oorsprong voorzien van een centraal gesitueerde zonnewijzer op bakstenen voet, en waarbij het midden- en westelijk deel in landschappelijke trant is aangelegd met een slingerend padenstelsel; voorts een langgerekte vijverpartij met in- en uitzwenkende vormen - smal in het door een gemetselde boogbrug overdekt middendeel en zich aan de uiteinden verbredend en centraal aan de noordzijde voorzien van een beplant eiland.

Het bijbehorend, met grind bedekt, padenstelsel leidt in het landschappelijk aangelegde deel om de als het ware op groen-eilanden gesitueerde woningblokken heen, terwijl in het geometrisch aangelegde deel een door het centraal verbindingspad doorsneden dubbele cirkelvorm is toegepast. In beide gevallen zijn langs de randen verschillende boomsoorten geplant.

De resterende openbare ruimten in het Snouck van Loosenpark zijn ingericht als plantsoen, waarbij de individuele tuinen bij de woningen van elkaar en van het padenstelsel worden afgescheiden door lage heggen van verschillende soort. Met uitzondering van de door een smeedijzeren hekwerk aan de zijde van de Stationsweg van de openbare ruimte afgescheiden tuintjes, wordt het gehele park rondom begrensd door lage heggen. De toegangspaden naar de woningen zijn voorzien van een klinkerbestrating. Gemengd geometrische en landschappelijke parkaanleg met bijbehorend padenstelsel, waterpartij en groenvoorziening, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 359693 en als zodanig van belang.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)