Wikia


Gepleisterd blokvormig landhuis, blijkens de stichtingssteen in de achtergevel uit 1858. Het in overgangsvormen tussen het neo-classicisme en het eclecticisme opgetrokken gebouw telt een souterrain en een bel-etage en wordt gedekt door een omlopend schilddak, waarin boven de risalerende middenpartijen van de voor- en achtergevels attiekvormige dakkapellen met frontonachtige bekroningen. De middenrisaliet van de naar de Gooweg gekeerde gevel wordt geflankeerd door dubbele Toscaanse pilasters en heeft een getoogde toegangsdeur, waarboven een wapensteen. De vensters hebben ramen met een roedenverdeling uit de bouwtijd. De gevel aan de parkzijde heeft boven de ingang een balkon op voluutconsoles, met smeedijzeren balkonhek. Te weerszijden van het huis twee gebeeldhouwde, wapendragende leeuwen. In het park een tuinbeeld op sokkel, 18e eeuw. Voorts een zonnewijzer op natuurstenen sokkel, 18e eeuw.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)