Wikia


Een breed, deels eerste kwart van de 19e eeuw stammend pand met lijstgevel en schilddak. De vensters van de verdieping rusten op een cordonlijst. Zij hebben evenals de benedenvensters gedeeltelijk een 12-ruits-roeden-verdeling. Inwendig in het oudere gedeelte een uit de bouwtijd stammende synagoge-inrichting.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.