Bethlehemshof met 16 woningen daterend uit stichtingstijd. Poort van het v.m. hof "den Houcksteen". Gevelsteen "Bethlehem Anno 1631", afkomstig van Langegracht tussen nrs 214-216. Moderne gevel. Het hof Bethlehem werd in 1811 naar het in 1660 door de Vlaamse Doopsgezinden gestichte hof "den Houcksteen" overgebracht.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.