Wikia


Pand met in- en uitgezwenkte halsgevel met zandstenen fronton. Anno 1764. Links van dit huis een pand uit het tweede kwart van de 19e eeuw met bakstenen lijstgevel, waarvan de verdiepingen gescheiden worden door hardstenen cordonlijsten. Deuromlijsting met hoofdgestel op consoles. Tussen dit pand en Korte Mare 26 een pand in dezelfde vormgeving, met hardstenen cordonlijsten, houten kroonlijst en deuromlijsting met hoofdgestel op consoles, tweede kwart van de 19e eeuw. Genummerd Langegracht 5.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.