WONING directeur Universiteitsmanega. V.m. gebouw van het Statencollege 1592 in v.m. Cellebroederklooster, 1620, verbouwd, 1800 opgeheven. Huis 18e eeuws aanzien, kleine roedenverdeling ramen. Poort met paardehoofd, alles gepleisterd.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.