Wikia


Minnehuis. In 1827 door de stadsbouwmeester Salomon van de Pauw voor het in 1784 gestichte Minnehuis voor arme oude mannen en vrouwen gebouwd pand. Langgerekt gebouw met een verdieping en pannen schilddak en dakkapellen. Deuromlijsting met consoles en hoofdgestel, waarboven het stadswapen met lofwerk en het jaartal 1827.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.