Wikia


Cammingha- of Sjaerdemahuis.

Uit gedeeltelijk opnieuw gebruikte rode en gele baksteen opgetrokken complex, bestaande uit twee ten opzichte van elkaar verspringende delen, die elk worden gedekt door een leien schilddak.

Het westelijk deel in oorsprong midden XV, houtskelet en kap eind XV; het oostelijk deel in aanleg begin XVI.

De zware oostgevel, waarin 5 gietsleuvel werden aangetroffen, is een overblijfsel van een 15e eeuwse stins.

Het huidige gebouw is in hoofdzaken een reconstructie (1969-1972), waarbij de vensters voor het merendeel hun oude vorm terugkregen en de westgevel opnieuw werd ontworpen.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.